Czym jest KRD

BIK – czym jest i jak działa?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to podmiot, z którego znaczeniem najczęściej spotykamy się w czasie procedury ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. To wtedy działalność tej instytucji ma bezpośredni wpływ na naszą sytuację, gdyż między innymi to od zgromadzonych tam i dotyczących nas informacji finansowych zależy, czy nasze wnioskowanie o pożyczkę zakończy się sukcesem, czy raczej zostaniemy odprawieni z kwitkiem.

Historia i cel

Biuro Informacji Kredytowej powstało na mocy ustawy o prawie bankowym w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków działających na rynku finansowym. 3 lata później Biuro zostało zarejestrowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w 2001 roku rozpoczął gromadzić dane. Znaczącym momentem w historii BIK jest także 2006 roku, kiedy do zebranych raportów zaczęli mieć dostęp także indywidualni klienci. Celem stworzenia Biura Informacji Kredytowej było przede wszystkim minimalizowanie ryzyka kredytowego, wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrona przed nadmiernym zadłużeniem. Dostęp do danych zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej posiadają tylko instytucje upoważnione:

  • prokuratura,
  • sądy,
  • banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności,
  • za zgodą osoby, której dane dotyczą, informacje mogą być przekazane również podmiotom finansowym spoza sektora bankowego.

Jak to działa?

W praktyce Biuro Informacji Kredytowej gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o aktualnych zobowiązaniach pieniężnych i historii kredytowej klientów takich instytucji jak: banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe. Zebrane informacje to te zarówno zarówno pozytywne (długi spłacane terminowo), jak i negatywne (spłacane z opóźnieniem). Innymi słowy, oprócz danych umożliwiających zidentyfikowanie klienta (imię i nazwisko, PESEL, numer i rodzaj tożsamości, adres, data urodzenia), znajdziemy tam całą historię spłat (także rodzaj zadłużenia, czas spłaty, walutę) i dane o ewentualnym, aktualnym zadłużeniu. Różne mogą być okresy przechowywania danych w BIK. Jeśli zaciągnięte zadłużenie było spłacane terminowo, dane dotyczące tego faktu przetwarzane są w BIK od momentu ich przekazania, aż do spłaty całości kredytu. Jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, to dane te są udostępniane upoważnionym instytucjom przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie. Ma to miejsce najczęściej wtedy, gdy klient chce poświadczyć swoją pozytywną historię kredytową. Dane mogą być przetwarzane także bez zgody klienta przez 5 lat, jeśli nie regulowano terminowo zobowiązania lub opóźnienie przekroczyło powyżej 60 dni i jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Odpowiedzialne kredytowanie

Jeśli ubiegamy się o kredyt czy pożyczkę, banki i firmy pożyczkowe, pobierają dane nas dotyczące z bazy BIK, aby móc określić, czy będziemy zdolni do terminowej spłaty naszego zobowiązania. Na podstawie naszej historii „pożyczania”, oceniania zostaje nasza wiarygodność i szacowane ryzyko kredytowe jakie ponosić będzie podmiot, u którego wnioskujemy o pożyczkę. Z jednej strony jest to działanie zabezpieczające bank czy też firmę pożyczkową, ale z drugiej strony chroni także potencjalnego pożyczkobiorce przez nieodpowiedzialnym kredytowaniem i konsekwencjami pochopnej decyzji. Dzięki informacjom zgromadzonym w BIK także sam proces przyznawania kredytu może być sprawniejszy i szybszy. Co więcej, pozytywna historia kredytowa daje możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *