Czy komornik może zająć całą wypłatę?

Od początku 2017 roku wraz ze wzrostem najniższej krajowej pensji (z 2000 zł do 2100 zł) rosną także ściśle powiązane z nią świadczenia, takie jak chociażby kwoty wolne od potrąceń.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest rzeczywistą i praktycznie zawsze ustaloną kwotą pieniędzy, którą komornik ma obowiązek pozostawić dłużnikowi. Na wysokość powyższej kwoty nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych, ani też wysokość zadłużenia konkretnej osoby.

Komornik ma prawo do wyegzekwowania środków pochodzących z wynagrodzenia dłużnika, ale nie jego całość. Zasady zajęć komorniczych nie uległy zmianie – kwota wolna od potrąceń wzrosła proporcjonalnie do wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dlatego też komornika obowiązuje :

  • konieczność pozostawienia do dyspozycji dłużnika przynajmniej kwoty w wysokości minimalnego wynagrodzenia (2100zł),
  • limit górny wynagrodzenia (do 50 procent wynagrodzenia, albo do 60 procent wynagrodzenia w przypadku posiadania długów alimentacyjnych).

Ile zajmie komornik z rachunku bankowego ?

W sytuacji, gdy pensja dłużnika wypłacana jest na jego rachunek bankowy, komornik może go zablokować i zająć całą resztę wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota wolna od zajęcia w tym wypadku wynosi 75 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia i może być ona wypłacona dłużnikowi przez bank.

W 2018 r. komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 1575 zł miesięcznie. Minimalne wynagrodzenie w bieżącym roku wynosi 2100 zł brutto, dlatego też kwota wolna od zajęcia komorniczego z rachunku bankowego wynosi 1575 zł (75 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Ile zajmie komornik z umowy o pracę ?

Zasady wyliczania kwoty zajęcia komorniczego w 2018 r. są takie same, jak w latach poprzedzających. Pracownik, którego zatrudniono na podstawie umowy o pracę, może mieć zajęte 50 procent wynagrodzenia, niemniej jednak jego dochód nie może być niższy aniżeli najniższa krajowa, czyli 1530 zł netto (2100 zł brutto).

Wynika z tego jasno, że pięćdziesiąt procent wynagrodzenia będzie miała zajęte osoba, która na rękę zarabia ponad 3060 zł. Każda osoba, która zarabia mniej nie będzie mogła miej potrąconych 50 procent kwoty, gdyż do jego dyspozycji komornik będzie musiał pozostawić minimalne wynagrodzenie, czyli 1530 złotych netto.

Inne zasady w przypadku egzekucji zaległych alimentów

W przypadku, gdy dłużnik posiada długi alimentacyjne, zajęcie komornicze może wynieść 60 procent wynagrodzenia. Takie długi nie są ustawowo wolne od zajęcia, gdyż ich spłata przez dłużnika jest sprawą priorytetową. Zatem komornik ma prawo takiemu dłużnikowi zająć 60 procent wynagrodzenia bez przeliczania, ile zostanie dłużnikowi do własnej dyspozycji.

Najniższą realna kwotą, której komornik nie ma prawa zająć to 40 procent z minimalnego wynagrodzenia (612 złotych netto). Kwoty 612 zł komornik nie może zająć nawet w przypadku długów alimentacyjnych.

Potrącenia obowiązkowe

Kwoty wolne od zajęć komorniczych są ochroną dla wynagrodzenia pracownika przed zajęciami dokonywanymi bez i za jego zgodą. Jeżeli chodzi o potrącenia obowiązkowe, takie jak finansowe kary porządkowe, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, czy też kwoty zabierane z tytułu wykonawczego – po odliczeniu ogółu składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, jak również zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia za pracę, pracownik musi mieć pozostawioną do dyspozycji kwotę w wysokości :

  • minimalnego wynagrodzenia – po tym, jak zostaną odliczone składki na podatek dochodowy przy potrącaniu kwot egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych na poczet należności innych aniżeli świadczenia alimentacyjne,
  • 75 procent minimalnego wynagrodzenia – przy potrąceniu zaliczek pieniężnych, których udziela się pracownikowi,
  • 90 procent minimalnego wynagrodzenia – podczas potrącania kar pieniężnych, które były nałożone przez pracodawcę,
  • w przypadku, gdy potrącane są świadczenia alimentacyjne nie istnieje żadna kwota wolna od zajęcia, niemniej jednak komornik ma prawo do zajęcia maksymalnie 60 procent wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *