kredyt a chwilówka

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Często używamy słów “kredyt” i “pożyczka” zamiennie, w charakterze synonimów. W rzeczywistości oba terminy oznaczają zupełnie inną formę finansowania. Różnica tkwi przede wszystkim w podstawie prawnej, warunkach, na jakich kredyty i pożyczki są udzielane, a także w tym, kto może ich udzielić. 

Kredyt – umowa z licznymi warunkami

Kredytu udziela się na podstawie Prawa bankowego. Przyznają go banki, SKOK-i lub inne podmioty, które działają w oparciu o tę ustawę. Według jej zapisów kredytodawca użycza na konkretny czas kwotę pieniężną, zapisaną w umowie, przeznaczoną na ściśle określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się w niej, że powierzoną mu kwotę wykorzysta tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, a także, że zwróci ją w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami i prowizją.

Warunkiem udzielenia kredytu jest pisemna umowa. Przy rozstrzyganiu kwestii spornych nie można się powoływać na jakiekolwiek ustne ustalenia. Podstawą umowy o kredyt musi być jakiekolwiek zabezpieczenie –  najczęściej nieruchomość (hipoteka), pisemne gwarancje bankowe czy rzadko tu stosowane weksle poręczeniowe.

Umowa kredytowa jest zawsze odpłatna. Za przekazanie kredytobiorcy funduszy bank żąda wynagrodzenia, najczęściej w formie odsetek, spłacanych wraz z ratami samego kapitału. Co ważne, kredyt jest umową celową – tzn. środki otrzymane od banku muszą służyć konkretnemu celowi, także określonemu pisemnie w dokumentacji. Bank może kontrolować, na co rzeczywiście przeznaczane są pieniądze.

Pożyczka – mniej formalności

Pożyczkę zawiera się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka nie musi definiować przeznaczenia pożyczanych środków. Udzielający jej nie ma prawa sprawdzać, co pożyczkobiorca zrobi z przekazanymi mu środkami. Co więcej, umowa pożyczki może dotyczyć także użyczenia rzeczy czy towarów. Ich zwrot regulują te same przepisy, które dotyczą środków finansowych. Do wartości tysiąca złotych strony mają prawo zawrzeć umowę w formie ustnej.

Kodeks cywilny nie stawia ograniczeń co do tego, kto może udzielać pożyczek. Mogą to być zarówno banki, firmy, jak i osoby fizyczne. W każdym przypadku obowiązują dokładnie te same zasady. Ustawodawca zostawił także swobodę ustaleń między stronami, czy prócz oddania przedmiotu umowy pożyczkobiorca będzie musiał wnieść z tego tytułu jakąkolwiek opłatę. Dużo większa swoboda panuje przy ustalaniu form zabezpieczenia. Może to być np. zastaw, weksel, poręczenie lub zgoda na dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej.

Osoby korzystające z ofert chwilówek w nadmiarze nierzadko popadają w tzw. spiralę zadłużenia, przez co nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Najlepszym rozwiązaniem dla nich jest refinansowanie pożyczek lub konsolidacja chwilówek. Więcej na ten temat dowiecie się w przyszłych wpisach na tym blogu.

Na czym polega różnica – podsumowanie

Warto wiedzieć, jakie są różnice między kredytem i pożyczką, a co za tym idzie, jakie konsekwencje prawne wynikają z zawarcia odpowiednich umów. Kredyt bankowy wymaga spełnienia większej ilości warunków. Jest dużo bardziej sformalizowany, a przeprowadzenie procedury zazwyczaj trwa dość długo. Pożyczka nie niesie z sobą aż tak dużej ilości obwarowań, można ją zawrzeć dużo szybciej i na bardziej elastycznych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *