kredyt a pozyczka

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Banki oferują różne produkty finansowe. Wśród nich są pożyczki oraz kredyty. Często potocznie używa się tych pojęć zamiennie. Trzeba jednak wiedzieć, że pożyczka i kredyt to produkty choć do siebie podobne to jednak działające na zupełnie innych zasadach. W przypadku obu produkt klient otrzymuje środki finansowe, o które wnioskuje. Jednak pożyczki i kredyty różnią się od siebie zarówno przepisami prawnymi jak i zasadami działania. Warto zatem przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu poznać te różnice.

Czym jest i jak działa kredyt?

Zasady udzielania pożyczek jasno regulują przepisy kodeksu cywilnego. Wg nich pożyczka może mieć formę gotówki lub może mieć formę rzeczową. Pożyczkę udzielać mogą zarówno osoby prawne, czyli przedsiębiorstwa takie jak banki, firmy pozabankowe oraz wszelkie inne podmioty gospodarcze, a także osoby prywatne. Podobnie jest w przypadku pożyczkobiorców. Pożyczkobiorcom mogą być zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. Istotne przy zaciąganiu pożyczki jest fakt, iż osoba zaciągająca pożyczkę nie jest zobowiązana do określenia celu pożyczki, tzn. tego na co pożyczone środki finansowe będą przeznaczone. Oczywiście pożyczkodawca w związku z tym nie ma prawa do kontrolowania tego na co spożytkowana została pożyczka. W przypadku pożyczek to tylko i wyłącznie od ustaleń obu stron zależeć będzie czy pożyczka zostanie udzielona odpłatnie czy bezpłatnie. Innymi słowy, czy pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotu tylko pożyczonego kapitału czy także odsetek. Podobnie jest w przypadku terminu spłaty oraz określenia zabezpieczenia pożyczki. To także zależy od ustaleń obu stron.

Czym jest i jak działa kredyt?

Jeśli chodzi o kredyty to zasady działania tego produktu finansowego określają przepisy bankowe. Jak zatem można się domyśleć kredytów udzielać mogą wyłącznie banki. Zgodnie z przepisami o umowie kredytu można mówić w sytuacji kiedy bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty pieniędzy i na określony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji od udzielonego kredytu w określonym czasie i na zasadach określonych w umowie kredytu. W przeciwieństwie do pożyczki umowa kredytu musi być zawsze sporządzona na piśmie. Jak wspomniano w przypadku pożyczek te mogą być udzielana nieodpłatnie. W przypadku kredytów jest inaczej. Za udzielenie kredytu bank zawsze pobiera opłatę, np. w postaci odsetek, które należy spłacić wraz z kapitałem. Warunkiem otrzymania kredytu jest zawsze albo posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej lub odpowiedniej zabezpieczenia kredytu.

Pożyczka a kredyt

Jak zatem widać różnice między pożyczką a kredytem są znaczące. Dlatego nie można tych pojęć używać zamiennie. Są to dwa różne produkty finansowe działające na zupełnie innych zasadach. W przypadku pożyczki formalności są dużo mniej skomplikowane i dlatego pożyczka często funkcjonuje także między osobami prywatnymi. W przypadku kredytu obostrzenia prawne są dużo większe. Dlatego też kredytobiorcą może być wyłącznie bank.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *