kwota wolna od podatku

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2019 roku?

Progi podatkowe obowiązujące w naszym kraju to po prostu stawki podatku dochodowego wyrażane w procentach. Obowiązują one każdego podatnika i przekładają się na konkretne liczby. Dla roku 2018 obowiązywały nas dwa progi podatkowe określone na 18% i 32%. Pierwszą wartość muszą zapłacić podatnicy, którzy nie przekroczyli kwoty rocznego dochodu w wysokości 85 528 zł. Jeżeli dochód podatnika przekroczył tę kwotę jest on zobowiązany do zapłaty 18% od kwoty 85 528 zł oraz 32% od całej kwoty będącej nadwyżką. 

W 2019 roku pomimo różnych przymiarek progi podatkowe obowiązujące podatników nie uległy zmianie, czyli nadal obowiązuje nas 18% i 32%. Jednak nie oznacza to, że nic w przepisach podatkowych się nie zmieniło, a zmieniła się kwota wolna od podatku i z wartości 6 600 zł podniesiono ją do wartości 8 000 zł.

Kwota wolna od podatku 2019 – ile wynosi?

Kwota wolna od podatku to określona wartość dochodu. Jeżeli podatnik taką właśnie uzyskuje zwalnia to go z uiszczenia podatku dochodowego, ale nie zwalnia go z obowiązku rozliczenia rocznego.

  • Kwota wolna od podatku oznacza, że jeżeli podatnik w trakcie roku podatkowym zarobił mniej niż 8 000 zł w ogóle nie musi odprowadzić podatkowej daniny.
  • Kwota wolna od podatku dla podatnika o dochodzie rocznym od 8 000 do 13 000 zł zamienia się w podatek degresywny, czyli taki, którego ostateczna stawka zależy od wynagrodzenia i w tym przypadku wyniesie od 8000 zł do 3091 zł. Oznacza to, że im większy dochód uzyskuje podatnik tym obowiązuje go niższa kwota wolna od podatku, czyli im więcej zarabia tym mniej mu wolno odliczyć sobie w postaci kwoty wolnej od podatku.
  • Jeżeli dochód roczny podatnika będzie mieścił się w przedziale pomiędzy 13 000 zł a 85 528 zł kwota wolna od podatku obowiązująca go wyniesie dokładnie 3091 zł.
  • Jeżeli dochód roczny podatnika mieści się w przedziale pomiędzy 85 528 zł a 127 000 zł  kwota wolna od podatku dla niego wyniesie od 3091 zł do 1 zł.
  • Jeżeli dochód roczny podatnika przekroczy kwotę 127 000 zł kwota wolna od podatku już nie występuje.

Progi podatkowe w 2019

Progi podatkowe w 2019 r nie uległy zmianie, ale nowa kwota wolna od podatku z pewnością obniży, choćby nieznacznie, wysokość  daniny fiskalnej. Od wielu lat niektóre ugrupowania polityczne dążą do ustanowienia jednej i tej samej kwoty wolnej od podatku obowiązującej wszystkich podatników, bez względu na wysokość rocznego dochodu. Wydaje się to jednak całkowicie nierealne. Musiałaby to być kwota naprawdę wysoka, by była odczuwalna dla bogatych, nie mówiąc już o osobach o średnich dochodach .Tak wielkie ograniczenie wpływów do Skarbu Państwa dokonałoby zapewne spustoszenia. Niemniej, ponieważ obniżenie wartości podatków od indywidualnych dochodów wydaje się aktualnie całkowicie niemożliwie, to właśnie kwota wolna od podatku daje realną szansę na regulowanie wysokości daniny fiskalnej i niewielką, czy też stopniową poprawę sytuacji osób najmniej zarabiających. Przed nami jeszcze długa droga i bardzo wyboista. A kwestia podatków to jeden z najważniejszych tematów wpływających na sytuację socjalną mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *