finansowanie przedsiębiorstw

W jaki sposób sfinansować swoją działalność gospodarczą

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z ponoszeniem wielu kosztów. Najtrudniej jest zawsze na początku. Osoba, która decyduje się na własny biznes musi się liczyć z koniecznością zdobycia finansów na rozkręcenie interesu. Środki finansowe są podstawą funkcjonowania firmy. Dzięki nim możliwe są nowe inwestycje, zatrudnianie pracowników, czy działania marketingowe. Dlatego przed rozpoczęciem działania przedsiębiorca musi znaleźć sposób na sfinansowanie swojej firmy.

Jak sfinansować start firmy?

Jest wiele metod na pozyskanie pieniędzy w celu założenia działalności gospodarczej. Najbardziej popularne z nich to:

  • finansowanie dzięki kredytom
  • finansowanie dzięki leasingowi
  • finansowanie dzięki dotacjom
  • finansowanie z własnych oszczędności
  • pomoc rodziny

Finansowanie firmy przy pomocy kredytu

Jest to tradycyjna metoda finansowania działalności gospodarczej. Wiele banków daje możliwość zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, który może zostać zaciągnięty przez nowe firmy pojawiające się na rynku. Tego typu kredyt najczęściej zaciągany jest na dość długi termin. Przedsiębiorca może finansować kredytem bankowym określone cele – na przykład zakup środków trwałych do firmy. Ważną informacją dla przedsiębiorcy jest fakt, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone jako koszt, co obniży podatek dochodowy.

Finansowanie firmy poprzez leasing

Większość firm potrzebuje na start różny sprzęt, maszyny lub oprogramowanie. Leasing służy przedsiębiorcom do pozyskiwania koniecznych do rozpoczęcia biznesu rzeczy. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak też nieruchomości. Wyróżnić możemy dwa typy leasingu: finansowy oraz operacyjny. Od rodzaju leasingu zależy ujęcie leasingu w kosztach.

  • leasing finansowy – w tym przypadku leasingowany przedmiot jest własnością przedsiębiorcy. Kosztami uzyskania przychody w tej opcji leasingowej są: ubezpieczenie, wydatki w związku z eksploatacją rzeczy leasingowanej, odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej;
  • leasing operacyjny – w tym przypadku kosztami będą: raty leasingowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją leasingowanej rzeczy, opłata wstępna.

Finansowanie przedsiębiorstwa dzięki dotacjom

Dotacje w ostatnim czasie są dość lubianym sposobem na finansowanie działania firmy. Aktualnie przedsiębiorcy nadal mogą pozyskiwać dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto można uzyskać dotacje z Urzędu Pracy. W celu uzyskania dotacji ze środków unijnych trzeba wystartować z biznesem w takiej branży, na którą akurat są dostępne środki. W przypadku dotacji z urzędu pracy trzeba być przez pewien czas osobą bezrobotną, żeby otrzymać pieniądze na biznes. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, przedmioty zakupione z dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy mogą zostać wpisane jako koszty, a sama dotacja nie podlega podatkowi dochodowemu. Dotacja z unii także nie podlega podatkowi dochodowemu, jednak przedmioty zakupione dzięki niej nie mogą zostać zaliczone do kosztów.

Finansowanie startu firmy z własnych pieniędzy

Prawdopodobnie najlepszą metodą na sfinansowanie startu swojej działalności gospodarczej, jest opłacenie jej ze swoich oszczędności. Jeżeli ktoś posiada odpowiednią ilość pieniędzy, może dokonać koniecznych zakupów z własnej kieszeni. W takiej sytuacji nie ryzykuje zaciągania kredytu na wiele lat, a także nie musi spełniać żadnych warunków, żeby osiągnąć jakieś dotacje.

Pomoc ze strony rodziny

Jest to także dobry sposób na start dla początkujących przedsiębiorców. Dobrze jest liczyć na pomoc swojej rodziny. Jeżeli najbliżsi wyrażą chęć pomocy finansowej, może to być ciekawa alternatywa dla kredytu w banku. Prawdopodobnie pomoc od rodziny nie będzie wymagała spłacania odsetek. W przypadku pożyczania pieniędzy od najbliższej rodziny, nie podlega ona podatkowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *